Zespół K2 tworzą ludzie od wielu lat działający na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarek regionalnych, krajowych i europejskich. Współpracujemy z wieloma ekspertami z zakresu hydrotechniki, hydrologii, ochrony środowiska, logistyki, transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i energetyki.

Promujemy innowacyjny i efektywny rozwój systemu transportowego, w tym wspieranie nowych i ekologicznych technologii. W tym zakresie współpracujemy z władzami lokalnymi i regionalnymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem biznesu.

K2 ZAJMUJE SIĘ REALIZACJĄ ZADAŃ BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE:

  • innowacyjne rozwiązania w transporcie i obrocie portowo-morskim,
  • logistyka w transporcie lądowo-morskim,
  • rozwój i promocja żeglugi morskiej bliskiego zasięgu,
  • transport intermodalny, w tym transport śródlądowy,
  • turystyka morska,
  • ochrona środowiska,
  • aspekty społeczno-gospodarcze regionu, kraju i Europy,
  • bezpieczeństwo żeglugi morskiej i śródlądowej,
  • planowanie przestrzenne i funkcjonowanie polskich portów morskich w europejskich korytarzach transportowych.

K2 Solutions koncentruje się na praktycznych rozwiązaniach z innowacyjnym podejściem do każdego zagadnienia i poszanowaniem środowiska naturalnego. K2 koncentruje się głównie na gospodarce morskiej, żegludze śródlądowej, systemach transportowych i wszystkich powiązanych obszarach. Gospodarka morska rozwija się w szybkim tempie i oczekuje się, że tendencja ta utrzyma się przez kolejne dziesięciolecia. W rezultacie porty morskie, operatorzy logistyczni i inne zaangażowane podmioty muszą pracować nad zwiększeniem wydajności i poprawą efektywności wszystkich procesów.
Wiąże się to również z koniecznością usprawnienia całego systemu transportowego, w tym modernizacji infrastruktury lądowej i wodnej oraz tworzenia nowych rozwiązań dla utrzymania trendu rozwojowego gospodarki kraju i Europy.

K2 Solutions wspiera porty morskie i firmy działające na ich terenie w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i wdrażaniu ich w sposób wydajny i efektywny kosztowo.